Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

ẢNH ĐỘNG HOA HỒNG

<center><embed
allowscriptaccess="never"
src="LINK FLASS"
type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="500"
width="975"><center></center></embed
allowscriptaccess="never"
src="http:></center>

--------------------------------------
"http://www.xcwhw.cn/fla/cs/51.swf"   HẰNG NGA

* BÀI HƯỚNG DẪN LẤY LINK ẢNH:

* NẾU BẠN ĐANG SỬ DỤNG MẠNG INTERNET EXPLORER,THÌ CÁCH LẤY NHƯ SAU:

*NHẤP CHUỘT PHẢI VÀO ẢNH,CỬA SỔ NHỎ MỞ RA,BẤM CHỌN CHỮ CUỐI CÙNG
(PROPERTIES)MỘT CỬA SỔ KHÁC ĐƯỢC MỞ,BẠN CHỈ CẦN TÔ ĐEN LINK ẢNH ĐƯA VÀO BLOG COMMENT LÀ XONG.

* BẠN ĐANG SỬ DỤNG MẠNG FIRE FOX:

* NHẤP CHUỘT PHẢI VÀO ẢNH,CỬA SỔ NHỎ MỞ RA>BẤM VÀO CHỮ (XEM THÔNG TIN CỦA HÌNH ẢNH) MỘT CỬA SỔ KHÁC ĐƯỢC MỞ RA,LINK ẢNH ĐƯỢC BÔI ĐEN SẲNG BẠN CHỈ CẦN COPPY MANG VỀ DÁN VÀO COMMENT LÀ ĐƯỢC.

* BẠN ĐANG SỬ DỤNG MẠNG GOOLE CHROME:

* CÁCH LẤY LINK ẢNH CŨNG TƯƠNG TỰ,KHI CỬA SỔ NHỎ MỞ RA,BẠN LẤY LINK TỪ URL NHÉ.


Ảnh động hoa & tình yêu
1/-
 http://xspace.talaweb.com/tronniemvui/home/share/anhdongtronniemvui/Tronniemvui.net-hinh-dong-.001.gif
Hoa Và Tình Yêu 242 
2/- 
 http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/thucvat/hoavatinhyeu/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.242.gif
Hoa Và Tình Yêu 220 
3/-
 http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/thucvat/hoavatinhyeu/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.220.gif
Hoa Và Tình Yêu 212
4/-
 http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/thucvat/hoavatinhyeu/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.212.gif
Hoa Và Tình Yêu 211
5/-
 http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/thucvat/hoavatinhyeu/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.211.gif
Hoa Và Tình Yêu 214
6/- http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/thucvat/hoavatinhyeu/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.214.gif
Hoa Và Tình Yêu 207
7/-  http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/thucvat/hoavatinhyeu/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.207.gif
Hoa Và Tình Yêu 215
8/-  http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/thucvat/hoavatinhyeu/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.215.gif

Hoa Và Tình Yêu 216
9/-
 http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/thucvat/hoavatinhyeu/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.216.gif

Hoa Và Tình Yêu 198
10/-
 http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/thucvat/hoavatinhyeu/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.198.gif
Hoa Và Tình Yêu 194
11/
 http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/thucvat/hoavatinhyeu/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.194.gif
Hoa Và Tình Yêu 209
 12/
 http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/thucvat/hoavatinhyeu/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.209.gif


Hoa Và Tình Yêu 187
13/
 http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/thucvat/hoavatinhyeu/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.187.gif

-------------------*************------------------

Hoa Và Tình Yêu 192 Hoa Và Tình Yêu 191 Hoa Và Tình Yêu 181 Hoa Và Tình Yêu 183
Hoa Và Tình Yêu 175 Hoa Và Tình Yêu 177 Hoa Và Tình Yêu 179 Hoa Và Tình Yêu 178
Hoa Và Tình Yêu 162 Hoa Và Tình Yêu 153 Hoa Và Tình Yêu 145 Hoa Và Tình Yêu 140
Hoa Và Tình Yêu 144 Hoa Và Tình Yêu 141 Hoa Và Tình Yêu 143 Hoa Và Tình Yêu 133
Hoa Và Tình Yêu 136 Hoa Và Tình Yêu 137 Hoa Và Tình Yêu 132 Hoa Và Tình Yêu 131
Hoa Và Tình Yêu 123 Hoa Và Tình Yêu 125 Hoa Và Tình Yêu 126 Hoa Và Tình Yêu 009
Hoa Và Tình Yêu 012 Hoa Và Tình Yêu 016 Hoa Và Tình Yêu 017 Hoa Và Tình Yêu 019
Hoa Và Tình Yêu 021 Hoa Và Tình Yêu 025 Hoa Và Tình Yêu 026 Hoa Và Tình Yêu 030
Hoa Và Tình Yêu 034 Hoa Và Tình Yêu 035 Hoa Và Tình Yêu 039 Hoa Và Tình Yêu 037
Hoa Và Tình Yêu 050 Hoa Và Tình Yêu 049 Hoa Và Tình Yêu 052
Hoa Và Tình Yêu 051
Hoa Và Tình Yêu 054 Hoa Và Tình Yêu 053 Hoa Và Tình Yêu 060 Hoa Và Tình Yêu 057
Hoa Và Tình Yêu 067 Hoa Và Tình Yêu 068 Hoa Và Tình Yêu 075 Hoa Và Tình Yêu 070
Hoa Và Tình Yêu 073 Hoa Và Tình Yêu 090 Hoa Và Tình Yêu 110
Hoa Và Tình Yêu 111
Ảnh động hoa hồng
.
Hoa Hồng 001 Hoa Hồng 002 Hoa Hồng 003 Hoa Hồng 004
Hoa Hồng 009 Hoa Hồng 005 Hoa Hồng 011 Hoa Hồng 006
Hoa Hồng 007
Hoa Hồng 010 Hoa Hồng 012 Hoa Hồng 014
Hoa Hồng 016 Hoa Hồng 015 Hoa Hồng 018 Hoa Hồng 171
Hoa Hồng 021 Hoa Hồng 023 Hoa Hồng 024 Hoa Hồng 025
Hoa Hồng 026 Hoa Hồng 028 Hoa Hồng 034 Hoa Hồng 032
Hoa Hồng 036 Hoa Hồng 039 Hoa Hồng 037 Hoa Hồng 040
Hoa Hồng 042 Hoa Hồng 043 Hoa Hồng 044 Hoa Hồng 045
Hoa Hồng 049 Hoa Hồng 046 Hoa Hồng 051 Hoa Hồng 052
Hoa Hồng 054 Hoa Hồng 050 Hoa Hồng 058 Hoa Hồng 059
Hoa Hồng 060 Hoa Hồng 064 Hoa Hồng 069 Hoa Hồng 066
Hoa Hồng 075 Hoa Hồng 070 Hoa Hồng 071 Hoa Hồng 072
Hoa Hồng 077 Hoa Hồng 078 Hoa Hồng 079 Hoa Hồng 080
Hoa Hồng 087 Hoa Hồng 081 Hoa Hồng 083 Hoa Hồng 085
Hoa Hồng 088 Hoa Hồng 089 Hoa Hồng 090 Hoa Hồng 093
Hoa Hồng 095 Hoa Hồng 098 Hoa Hồng 100 Hoa Hồng 096
Hoa Hồng 107 Hoa Hồng 101 Hoa Hồng 114 Hoa Hồng 102
Hoa Hồng 099
Hoa Hồng 115 Hoa Hồng 105
Hoa Hồng 122
Hoa Hồng 119 Hoa Hồng 112
Hoa Hồng 124 Hoa Hồng 118
Hoa Hồng 126 Hoa Hồng 128 Hoa Hồng 125
Hoa Hồng 127
Hoa Hồng 129 Hoa Hồng 135 Hoa Hồng 132 Hoa Hồng 136
Hoa Hồng 137 Hoa Hồng 142 Hoa Hồng 145 Hoa Hồng 146
Hoa Hồng 147 Hoa Hồng 148 Hoa Hồng 151 Hoa Hồng 152
Hoa Hồng 154 Hoa Hồng 159 Hoa Hồng 155 Hoa Hồng 158
Hoa Hồng 160 Hoa Hồng 161 Hoa Hồng 162 Hoa Hồng 150
Hoa Hồng 164 Hoa Hồng 165 Hoa Hồng 167 Hoa Hồng 168
Hoa Hồng 169 Hoa Hồng 172 Hoa Hồng 174 Hoa Hồng 156